Esse Pensionärsförening

Vårens möten och teaterresan inhiberad pga av Coronavirus

22.03.2020 kl. 17:40
På grund av coronaepidemin är alla vårens aktiviteter inställda, dvs inga månadsmöten, ingen teaterresa och ingen fyrföreningsträff.
Carita Vik-Hästbacka