Esse Pensionärsförening

Medlemsvärvningen

08.07.2019 kl. 10:21

I våras hade styrelsen ett möte tillsammans med SPF:s ombudsman i Österbotten Patrick Ragnäs. Tillsammans med honom gick vi igenom stragegin för hur vi skulle få nya medlemmar till föreningen. Som mål för vår medlemsvärvning satte vi 50 nya medlemmar, vilket åtminstone jag tvivlade på att vi skulle uppnå. Vi började kampanjen med att dela ut och adressera tidningen God Tid till de personer som vi visste var i lämplig ålder för att kunna vara intresserade av att bli medlemmar. Tillsammans med tidningen satte vi en medlemsanmälningsblankett och ett följebrev där vi berättade om vår verksamhet och att vi kommer att ta kontakt och höra oss för om det finns intresse för att bli medlem i föreningen. I början av juni ringde vi sedan upp dessa personer och intresset för att  bli medlem visade sig vara större än vi kunnat ana. Totalt har föreningen fått 87 nya medlemmar i samband med kampanjen. 8 augusti  anordnar vi ett infotillfälle för de nya medlemmarna där vi informerar om vår verksamhet och hör oss för om vilka förväntningar och önskemål de nya medlemmarna har.

Vi önskar de nya medlemmarna välkomna och hoppas att de skall trivas och få utdelning av sitt medlemskap i pensionärsförbundet.

Carita Vik-Hästbacka