Esse Pensionärsförening

Ny ordförande

20.03.2018 kl. 15:20
2018 valde vi ny ordförande för vår förening
På vår årsmöte avtackades Kurt Flinck för sin insats som ordförande för föreningen. Till ny ordförande valdes Henrik Sandberg.
Carita Vik-Hästbacka